ASC Shield/EMS –שו"ב ,אנרגיה ,בטיחות וביטחון

מפעלים ,חברות ממשלתיות /UTILITES  ועוד .

רשימה חלקית של לקוחות


חברת נשר היא יצרנית המלט היחידה בישראל.
מערכת שליטה ובקרה אונבירסלית לניהול ארועים המותקנת בחדר הבקרה של מחלקת האבטחה במפעל.המערכת כוללת:
● ממשקים למערכות מניעת חדירה -RISCO  ומצלמות Geovision  
● שליחת התראות בהתאם לחומרתם באמצעות SMS  וד.א לבעלי התפקידים השונים והצגתם בחדר הבקרה.
● מערכת מומחה לאימון צוותים וטיפול בתקלות/התראות בצורה מהירה תוך צימצום טעויות אנוש.
● דוחות לניתוח ארועים ואחזקה

רשות שדות התעופה בישראל - בשדה התעופה בן גוריון
מערכת שליטה ובקרה אונבירסלית לניהול ארועים המותקנת בחדר הבקרה של מחלקת האחזקה.המערכת כוללת:
● ממשקים למערכות גנרטורים ,  UPS's ,מתח נמוך ,תאורת פנים וחוץ ,ממירים וחומרים מסוכנים.
● מערכת מומחה לאימון צוותים וטיפול בתקלות/התראות בצורה מהירה תוך צימצום טעויות אנוש.
● שליחת התראות בהתאם לחומרתם באמצעות SMS  וד.א לבעלי התפקידים השונים והצגתם בחדר הבקרה.
● הנחיות טכניות באמצעות מסמכים ושירטוטים עד רמת השטח לבעלי התפקידים השונים.
● דוחות אחזקה שוטפת ומונעת.

חברת החשמל - במרכז פיקוח ארצי
המערכת מותקנת במרכז לשליטה ובקרה של חברת חשמל.
המערכת מנהלת את מערך החירום של המתקנים ,גנרטורים,UPS ,חומרים מסוכנים ועוד

חברת החשמל - בתחנות משנה בארץ
מערכת שליטה ובקרה  על מערך מוני המיים המותקנים בתחמשים ברחבי הארץ.
המערכת כוללת :
● מניה ואיתור נזילות.
● SMS באופן אוטומטי.
● דוחות צריכה והשואות לפי מונים ותקופות

אומן יציקות - במפעל ליצור יציקות מתכת
המערכת מותקנת בחדר הבקרה של מחלקת האחזקה ומנהלת את מערך האנרגיה במטרה לחסוך בתשומות אנרגיה. המערכת כוללת :
● ממשקים למדחסים וציודים שונים במפעל.
● דוחות צריכת מדחסים וציודים ,השואות לפי תקופות

שטראוס – מערכת ASC Shield –EMS במפעל ליצור מוצרי חלב
המערכת מותקנת בחדר הבקרה של מחלקת האחזקה והיא מנהלת את  האנרגיה,חשמל גז ואויר.
המערכת כוללת :
● ממשקים למונים השונים , HMI   ולמערכת הERP SAP.
● דוחות צריכה /עליות  השואות מחלקות/מונים ותקופות

בנק מזרחי טפחות - מערכת שו"ב גילוי אש
מערכת מרכזית לשליטה ובקרה – שו"ב על כל מערכות גילוי האש בסניפי בנק מזרחי.
המערכת כוללת :
● ניהול אירועים מרכזי,
● הפקת דוחות סטטיסטיים
● ביצוע מרחוק של נטרול, איפוס, דריכה.

קבוצת עזריאלי - מערכת שו"ב
מרכז שו"ב מרכזיה השולטת על מכלול הנכסים – קניונים ומבני משרדים של קבוצת עזריאלי
המערכת כוללת :
●ניהול אירועים מרכזי.
● יכולת צפייה במצלמות.
● קבלת תקלות מבנה, תקלות גילוי אש.
● אפשרות שליטה ועבודה מלאים ע"י סמארטפון.

בנק לאומי - ניהול אנרגיה כולל
התחברות לדוראד ולחברת חשמל להורדת נתונים ועיבודם.
תצוגות מחוונים, דוחות צריכה, השוואות בין אתרים ובין תקופות שונות.

יוניליוור - ניהול אנרגיה במפעל
ניהול אנרגיה במפעל הכולל:
● קריאת אנרגית חשמל, מוני גז, מוני מים.
● הפקת דוחות צריכה ונרמול ביחס ליצור וביחס לקווי היצור השונים.

מוצרי מעברות  
לאחר בחינה קפדנית שנמשכה מעל שנה בחר צוות מוצרי מעברות במערכת ניהול האנרגיה של חברת אמיטק ACS-EMS- Energy Management System .
המערכת מחוברת בימים אלו לכ-50 מוני חשמל עד לרמה של כל קבוצת צרכנים משמעותית של כל 4 המפעלים המהוים את קבוצת מוצרי מעברות.  
המערכת תתחבר אל תפוקות היצור ותספק מידע חיוני מנורמל עבור צריכת האנרגיה לטון יצור של כל חלקי המפעלים.
בנוסף, יישלחו התרעות על צריכות חריגות לפי ימי חול, ימי ערב שבת/חג, ימי שבת/חג, בנפרד ליום ובנפרד ללילה.
המערכת תציע ערכים מחושבים סטטיסטיים למתן ספי ההתרעה בעונות השונות.
בהמשך, המערכת תתחבר לשאר הצרכנים למדידת צריכות מים, קיטור. חישובי COP יעילות של מדחסי אויר, צ'ילרים.
.
 
צרו קשר
שם
חברה
טלפון/נייד
דוא"ל
  
נא סמן תחומי עניין:
ניהול אנרגיה וחסכון
שליטה ובקרה בטיחות וביטחון
ניהול רצפת ייצור
בקרת אקלים לחקלאות
ניטור מתקנים סולאריים
 
נשלח מ-:
 
נושא הפנייה
| | | | | | | | |
כל הזכויות שמורות 2011© שגב-אמיטק בע"מ