אמיטק סיימה בהצלחה התקנת מערכת לניהול האנרגיה והיצור במפעל שטראוס יטבתה

שטראוס יטבתה מייעלים את המפעל בעזרת מערכת לניהול אנרגיה והייצור

מחלבת יטבתה נחשבת בין המפעלים הגדולים והוותיקים בארץ לייצור מוצרי חלב

מטרות מרכזיות של הפרויקט :

✔️קריאת מוני אנרגיה ,מים ותפוקות מכונות

✔️הפקת דוחות וגרפים של צריכות אנרגיה ותפוקות מול צריכת אנרגיה

✔️שליחת דוח בדחיפה לצריכת אנרגיה ותפוקות

 

ASC-EMS-ניהול אנרגיה ותשתיות למפעל ולעיר