בעשורים האחרונים, הולכת ומתפתחת מודעות כלל-עולמית לשינויים האקלימיים החלים בכדור הארץ ולהשפעותיהם הסביבתיות. הדרישה לצמצום התלות במשאבים מזהמים ומתכלים הופכת את השימוש באנרגיה מתחדשת לזמין ורחב-היקף, ומחייבת היערכות מתאימה של נותני שירותים ובעלים של המתקנים.

מה הצורך המידי?
  • מניעת השבתות, מידע מעובד והנחיות בזמן אמת לאיתור תקלות הגורמות לירידה ביצור.
  • ניהול אחזקה חסכוני.
  • ניהול אבטחה ובטיחות של המתקנים.

מי הלקוחות ונותני השירותים?

  • חברות O&M תפעול ואחזקה שמנטרות אתרים רבים מ 5KW עד שדות סולאריים.
  • בעלים של שדות ומתקנים סולאריים.

מה המוצר/הפיתרון שלנו?

מערכת SolAmitec  מבית אמיטק מספקת פתרון מוביל בתחומו לניטור, אינטגרציה, אבטחה וניהול אתרים סולאריים בכל גודל – מהתכנון וההקמה ועד להפעלה ותחזוקה. מנתחת בזמן אמת את פעילות האתר, מספקת התרעות חמות, ומסייעת לשפר את היעילות והנצילות של האתר וביצועיו.