חקלאות

החקלאות המקורה בישראל מתרכזת בחממות ורפתות. בעולם המערבי ובכללותו ישראל גדל הצורך בירקות, מזון אורגני ובדברי חלב. בשל בעיית התחממות כדור הארץ הצורך בצינון ובקרת אקלים גדל ויחד עמו הדרישה לחיסכון בעליות האנרגיה והמים. אנו פיתחנו את הפתרונות המתאימים להתמודדות עם בעיות הללו.

מה היתרונות עבורכם?

  • חקלאות מדייקת שמותאמת לסוג הגידול והאזור. (חשוב במיוחד לקאנביס)
  • הגדלת היבול ותפוקת החלב.
  • שימוש מופחת בחומרי הדברה.
  • גידול גם בעונות השוליים לשיפור הרווחיות.
  • החזר השקעה מהיר.

איך מתבצע תהליך העבודה שלנו?

פגישה עם הלקוח להבנת צרכיו ==> תכנון ==> אפיון מפורט ==> התאמת המערכת לדרישות הלקוח ==> הרצה והטמעה ==> תעוד והדרכה ==>

תמיכה ושרות לאורך השנים.

מה המוצרים והמערכות שלנו ?

  • AgroAmitec– בקרת אקלים לחממה.
  • AgroAmitec– צינון רפת, בקרת מכילי חלב וקילוחים.