amitec

03/12/2017

קריטריונים לבחירת מערכת BI לניהול אירועים

לא אחת אנו מגיעים למפעל לדלפק הכניסה במפעל, ושם פוגשים במראה מוכר: בין ארבעה לשמונה צגים, מקלדות ומסכים של מערכות שונות. מאחר שבדרך כלל עמדת הכניסה מאויישת 24 שעות ביממה, מנוקזות לכאן ההתראות החשובות ביותר של המפעל – במטרה לספק תגובה ראשונית מיידית לאירוע חדש ואפשרות למענה או טיפול ראשוני. ניתן להבין לליבם של פקידי דלפק הקבלה, העומדים לעיתים חסרי אונים אל מול כל המערכות השונות, כשהם צריכים להחליט לבדם ובמהירות כיצד לפעול כאשר המערכות מתריעות או מצפצפות, למי לקרוא וכיצד לנהוג. על מנת לתת מענה לצרכים הללו פותחו מערכות "ניהול על" הכוללות יכולת אינטגרציה כוללת למגוון גדול של מערכות הנמצאות במפעל  למאמר במלא