AgroAmitec -צינון וניהול רפתות

חברת אמיטק פיתחה פתרון כולל לצינון רפתות , בקרת מיכלי חלב וניהול הקילוחים.

הפתרון כולל מערכת מומחה המבצעת:

תכנון אופטימלי וקביעת המערכות והציודים הנחוצים, בהתאם לתנאי האקלים הקיצוניים
המקומיים (ממוצעים רב שנתיים), תנאים רצויים והערכת עלויות.

ניהול ובקרה של תנאי האקלים במבנה החקלאי בזמן אמת השומר על האיזון הנכון בין הטמפרטורה
והלחות תוך כדי חיסכון במשאבים והגדלת התוצרת.

שליטה בזמן וברמת הקילוחים הכולל מרגע הפעלה – ההפסקה תהיה אוטומטית.

תרומות פורצות הדרך של המערכת הן:

  • תוספת תפוקה של  החלב ב- 1-2.5 ליטר לפרה ליום
  • עליה משמעותית בהתעברויות
  • חיסכון במים
  • עליה של 1 שנה בשנות פעילות הפרה

המערכת הינה ידידותית, רב לשונית ,בעלת יכולות מגוונות ונוחה לשימוש וקלה להטמעה.
הטכנולוגיה חדשנית המבוססת על פתרון ענן המאפשר גישה מכל מקום.